top of page

Zjednodušení stavebního zákona bylo zatíženo 150 novými paragrafy

Stavební zákon čeká výrazné zjednodušení, místo 50-ti razítek z různých úřadů a orgánů má stačit jedno, případně dvě v případě památkových zón. Takhle aspoň zněl slib. 


Po předložení návrhu se ale zákon rozrostl z původních 171 na 323 paragrafů. Ministerstvo prohlašuje, že sliby dodrží a opravdu bude potřeba jen jedno razítko pro celou stavbu. Právníci se ale obávají, že pokud vyjde zákon v předloženém znění, mohlo by to celý proces ještě více zkomplikovat a prodloužit. Zatímco v současné době trvá vyřízení povolení na pražské projekty okolo 5-ti let, ministryně do budoucna slibuje maximální lhůtu jeden rok. 


Nečinnost úřadů má na době vyřizování povolení svoji zásluhu. To měl právě ošetřit návrh, který stanovil, že pokud projekt nebude schválen ve stanovené lhůtě (obvykle 30 dní), je automaticky povolen. Tato část se ale mění a pokud úřad nevyřídí žádost ve stanoveném termínu, přejde žádost na krajský úřad. To ale může časem vést k zahlcení krajských stavebních úřadů a neklade žádný tlak na obecní úřady, které mohou jednoduše žádost ignorovat a počkat, až se o ni postarají jinde. Problém také je, že úřady spolu neumí efektivně komunikovat a spolupracovat.

Osud stavebního zákona je zatím nejistý a začíná mít kritiky z řad původních autorů zákona - Frank Bold Advokáti, kteří na začátku pomáhali ministerstvu s jeho tvorbou.

Comments


bottom of page