top of page

Daň z nabytí a daň z příjmu – co se chystá?

Ministerstvo financí se chystá předložit vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. K projednání mělo dojít už začátkem dubna, ale návrh je stále odkládán kvůli návrhům předkládaným v souvislosti s koronavirovou pandemií. Pokud bude zákon přijat, bude se vztahovat na všechny nemovité věci zapsané do katastru nemovitostí v prosinci 2019 a následně v roce 2020. Se zrušením nabývací daně má být zrušeno i daňové uplatnění odpočtů úroků z hypotéky. Nicméně každý, kdo již v minulosti zaplatil 4% daň z nabytí nemovitosti, nebo si pořídil nemovitost osvobozenou od této daně (např. novostavby), by měl mít i nadále možnost odpočty hypotéky daňově uplatňovat ve svém přiznání k dani z příjmu.

Zároveň s tím chce ministerstvo financí od roku 2021 prodloužit dobu potřebnou k osvobození od daně z příjmu z prodeje nemovitosti. Momentálně je doba potřebná k osvobození od daně z příjmu 5 let, nově se má prodloužit na 15 let. Novela má mít ovšem své výjimky. Nemovitosti užívané k vlastnímu bydlení budou osvobozeny od daně z příjmu po dvou letech, jako tomu bylo doposud. Prostředky z prodeje neobývané nemovitosti, které budou použity na obstarání vlastní bytové potřeby, také nebudou zdaněny. Nová nemovitost ale musí být pořízena do konce roku následujícího nebo v roce předcházejícím prodeji. Jak to přesně bude ošetřeno, není zatím jasné. Momentálně není známo, kdy budou výše uvedené návrhy zařazeny do programu k projednání poslaneckou sněmovnou.

Komentáře


bottom of page