top of page

Novinky v měření a účtování tepla v roce 2020

Aktualizováno: 21. 4. 2020

Od října roku 2020 je dle nové směrnice nutné odečítat údaje z měřičů a indikátorů vytápění na dálku. To zapříčiní to, že budou obyvatelé bytů dostávat informace o spotřebě tepla a teplé vody častěji. Z nové směrnice o zvyšování efektivity využití tepla také plyne, že v bytových domech a ve víceúčelových budovách, které disponují ústředním zdrojem vytápění, bude nutné nainstalovat individuální měřiče spotřeby. Tato povinnost platí v případech, že je změna technicky proveditelná a nákladově efektivní. Pakliže bude použití měřičů technicky nemožné nebo by jejich užití bylo nesmyslně nákladné, bude možné pro měření spotřeby tepla použít individuální indikátory umístěné na každém radiátoru. 


Od roku 2020 po novu, od 2027 výměna všech měřičů

Veškeré měřiče a indikátory určené k rozdělování nákladů na vytápění, které se nainstalují v průběhu roku 2020, by měly být podle nové směrnice dálkově odečitatelné. Ostatní měřiče a indikátory by měly být do roku 2027 nahrazené novými, dálkově odečitatelnými přístroji, nebo je možné je vybavit dálkovým odečítáním, pokud to nynější zařízení nabízí. V ČR sice stále přibývá domů, kde měřiče tepla nebo indikátory vytápění a bytové vodoměry vybavené dálkovým rádiovým odečtem už byly nainstalovány, tyto měřiče však nejsou stále zakotvené v českých předpisech jako povinnost.


Nová směrnice také udává, že je požadováno informování spotřebitelů o jejich individuální spotřebě častěji než jen jednou ročně při vyúčtování záloh, a to alespoň dvakrát ročně a v případě konečných spotřebitelů čtyřikrát ročně. To už by ale v budoucnu neměl být problém, a to díky zavedení modernějších způsobů odečtů. 

V dalších letech se pak předpokládá informování každý měsíc.

Průběžná informovanost o spotřebě by mohla pomoci předejít vysokým nedoplatkům na zálohách. Spotřebitelé zároveň rychleji poznají, jaký efekt na spotřebu měla jejich případná úsporná opatření.

Comentários


bottom of page