top of page

Odklad pro placení nájemného

Dne 8. dubna poslanci rozhodli o možnosti odkladu nájemného jak pro nájemníky provozoven, tak pro nájemníky bytů postižené nouzovým stavem, a to v následující podobě:

Odklad nájemného by měl být možný od 12.3. pro podnikatele do konce června a pro nájemníky bytů až do konce července 2020, a to za předpokladu, že nájemník doloží, že není schopen platit nájemné v důsledku koronavirové epidemie. V obou případech se odklad týká pouze nájemného, nevztahuje se na platby za energie a další služby. Do konce roku 2020 nesmí nájemník dostat výpověď z důvodu dluhu na nájemném a dlužné nájemné musí splatit právě do konce roku 2020. Návrhy zákonů od začátku kritizovali vlastníci nemovitostí i část opozice. Považovali je za nepřijatelný zásah do soukromého vlastnictví a za přenesení problému ze státu na vlastníky nemovitostí.

Oba návrhy zákona byly postoupeny Senátu. Senát je ovšem 16. dubna vrátil do poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, že by za 80 % dlužného nájemného ručil stát.

Poslanecká sněmovna zamítla navrhovanou garanci státem a 22. dubna schválila oba zákony v původním znění. Pokud jde o zákon o odkladu nájmu bytu, nově obsahuje ustanovení, že nedostatek prostředků pro placení nájemného musí být doložen potvrzením od příslušného úřadu práce.

Oba zákony nyní dostane k podpisu prezident.

Comments


bottom of page