top of page

Kdy a jak založit společenství vlastníků jednotek - SVJ

Aktualizováno: 30. 7. 2020

Založení SVJ je ze zákona povinné v případě, že se v domě nachází minimálně pět bytových jednotek, které mají minimálně tři různé majitele. Pokud není jedna z podmínek splněna, nevzniká povinnost SVJ zakládat. Založeno ale být může, pokud se na tom shodnou všichni vlastníci jednotek.


Aby mohlo vzniknout SVJ, musí být splněny dva kroky. Jedná se o založení SVJ a vznik SVJ. Založení SVJ může proběhnout buď přijetím stanov přímo v prohlášení vlastníka anebo přijetím stanov vlastníků jednotek za účasti notáře. 

Poté co jsou stanovy přijaty jedním nebo druhým způsobem, přichází na řadu vznik SVJ, ke kterému dojde zápisem do rejstříku společenství. Návrh na zápis společenství se podává přes formulář a přikládají se k němu potřebné dokumenty:

  • Prohlášení vlastníka a vyrozumění katastrálního úřadu o zápisu do katastru nemovitostí.

  • Čestné prohlášení členů a zvolených orgánů.

  • Kolky v hodnotě 6.000 Kč

  • Zápis ze zasedání o zvolení předsedy, místopředsedy a komise společenství.

Comments


bottom of page