top of page

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a související změny

Daň z nabytí nemovitosti už je minulostí

Ke dni 26.9.2020 došlo k dlouho vyhlíženému zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která činila 4 % z pořizovací ceny nemovitosti a platil ji kupující. Jak bylo avizováno, příslušný zákon má zpětnou účinnost a zrušení daně se tedy vztahuje i na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020, tedy na ty případy vkladu práva do katastru nemovitostí, které proběhly 1.12.2019 a později.


Pro upřesnění uvádíme příklad:

Kupní smlouva na nemovitou věc byla uzavřena v září 2019. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly v říjnu 2019 a vklad práva byl do katastru nemovitostí zapsán v prosinci 2019. Podal jsem daňové přiznání v březnu 2020, ale daň jsem neuhradil. Vztahuje se na mě zrušení daně z nabytí nemovitých věcí? Musím ještě daň platit?


Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vztahuje na případy, kdy lhůta pro podání daňového přiznání uplyne od 31. března 2020 a později, tedy kdy vklad práva na katastr nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 a později. Vašeho případu se tedy zrušení daně z nabytí nemovitých věcí týká, a proto nemáte vůči správci daně již žádné povinnosti. Správce daně zastaví řízení ve věci Vámi podaného daňového přiznání.


A co dělat v případě, že jste daň již zaplatili a váš případ spadá do období, kdy jste již od daně osvobozeni? Je potřeba podat žádost o vrácení přeplatku, protože v daném případě nedochází k vrácení daně z moci úřední. Žádost o vrácení přeplatku můžete podat v písemně formě (nejlépe formou dopisu adresovaného příslušnému finančnímu úřadu), ústně do protokolu nebo datovou zprávou. Žádost nemá přesně požadovanou podobu, je v ní ale třeba uvést vaši identifikaci (jméno, příjmení, RČ nebo datum narození, adresu trvalého bydliště) a jakým způsobem chcete přeplatek vrátit (např. číslo účtu). Pokud budete podávat žádost v listinné podobě, nesmíte ji zapomenout podepsat.


Odpočet úroků

Se zrušením nabývací daně mělo být zrušeno i daňové uplatnění odpočtů úroků z hypotéky, jak navrhovala ministryně financí Alena Schillerová. To ale neprošlo přes opozici a možnost odečítání úroků platí dále. Současný limit ve výši 300 tisíc korun ovšem platí jen do konce roku 2021. U hypoték, které budou uzavřené od 1. ledna 2022, se snižuje maximální daňový odpočet na 150 000 korun. Na úvěry uzavřené před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 korun, a to včetně pozdějšího refinancování.

Časový test se prodlužuje z 5 na 10 let

Zákon zároveň prodlužuje takzvaný časový test (doba, po kterou nemovitost vlastníte) pro příjmy z prodeje nemovitých věcí, které nejsou určeny k vlastnímu bydlení, a to z 5 na 10 let. Příjem z prodeje takové nemovitosti tedy bude osvobozen od 15% daně z příjmu fyzických osob až po uplynutí 10 let. Prodloužení časového testu bude platit pro nemovitosti získané po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení zůstává časový test 2 roky.


Jak využít novelu zákona k levnějšímu bydlení?

S novelou zákona se zájemcům o vlastní bydlení nejvíce vyplatí, pokud nemovitost koupí do konce roku 2021. Nezaplatí daň z nabytí nemovitosti a zároveň si zachovají možnost odečtu vyšší částky ze základu daně – až 300 tisíc korun ze zaplacených úroků hypotéky.


댓글


bottom of page