top of page

Má smysl investovat do nemovitosti? (spoiler alert: má 🙂)

Investování do nemovitostí je považováno za jednu z nejatraktivnějších a nejefektivnějších strategií pro budování dlouhodobého bohatství. Jedná se o proces, při kterém investoři kupují nemovitosti za účelem získání dlouhodobého zhodnocení a stabilního příjmu, často ve formě nájemného. Existuje mnoho důvodů, proč jsou investice do nemovitostí tak oblíbené a proč představují klíčovou součást mnoha investičních portfolií.Výhody investic do nemovitostí

Investice do nemovitostí přinášejí investorům celou řadu výhod. Zde jsou některé z nich:


Stabilita a odolnost vůči ekonomickým výkyvům

Nemovitosti jsou známé svou stabilitou a odolností vůči ekonomickým turbulencím. I když může dojít ke krizím a recesím, poptávka po bydlení a komerčních prostorách obvykle zůstává relativně stabilní. To znamená, že hodnota nemovitostí má tendenci být méně volatilní než hodnota jiných aktiv, jako jsou například akcie. Ale i přesto mohou ceny nemovitostí klesat, jako jsme v ČR zažili v roce 2022 a 2023.


Možnost pasivního příjmu

Jedním z atraktivních aspektů investic do nemovitostí je možnost generovat pasivní příjem z pronájmu. Po uhrazení všech nákladů na údržbu a správu nemovitosti zůstává čistý příjem z nájemného, který může představovat stabilní zdroj příjmu pro investora.


“Kromě růstu hodnoty nemovitosti v čase (a realizaci zisku při jejím prodeji) můžete mít zároveň i pravidelný výnos z její držby. Tedy analogicky je to něco podobného, jako zažívají akcioví investoři při nákupu dividendových akcií”, doplňuje Pavel Jílek, realitní makléř společnosti Mireas.


Diverzifikace portfolia a minimalizace rizika

Investování do nemovitostí umožňuje investorům diverzifikovat své investiční portfolio a minimalizovat riziko. Díky kombinaci různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a nemovitosti, mohou investoři snížit vystavení svého portfolia jednotlivým tržním rizikům a dosáhnout vyváženějšího a stabilnějšího portfolia.


Pro většinu zkušených investorů je tedy nákup a pronájem nemovitostí jasnou volbou při budování jejich portfolií. “A to i z toho důvodu, že má oproti investicím do cenných papírů fyzickou podobu a mnoho investorů to má raději než “virtuální investice, na které si nemohou sáhnout”, dodává Pavel Jílek.


Různé formy investic do nemovitostí

Investování do nemovitostí nabízí širokou škálu možností, které investorům umožňují využít různé strategie a přístupy k dosažení jejich finančních cílů.


Nákup a pronájem rezidenčních nemovitostí

Toto je jedna z nejběžnějších forem investic do nemovitostí, kde investoři kupují domy, byty nebo jiné typy rezidenčních nemovitostí a poté je pronajímají jednotlivcům nebo rodinám. Tato forma investice obvykle přináší stabilní příjem z nájemného a může být atraktivní pro investory hledající dlouhodobé zhodnocení kapitálu. Obecně se udává, že zhodnocení investice tohoto typu je okolo 4%, ale může se v různých obdobích a lokalitách lišit. Podívejte se na průměrné návratnosti podle různých lokalit na této kalkulačce.


Investice do komerčních prostor

Investice do komerčních nemovitostí zahrnuje nákup a pronájem kancelářských budov, obchodních center, průmyslových objektů a dalších komerčních prostor. Tyto investice často nabízejí vyšší návratnost než investice do rezidenčních nemovitostí, ale také mohou být spojeny s vyššími náklady na pořízení, správu a údržbu.


Investice do realitních fondů

Pro ty, kteří hledají pasivní způsob investování do nemovitostí, jsou realitní fondy atraktivní možností. Realitní fondy jsou kolektivní investiční nástroje, které shromažďují peníze od investorů a investují je do různých typů nemovitostí. Tímto způsobem mají investoři přístup k portfoliu nemovitostí bez potřeby přímého vlastnictví nemovitostí a zároveň mohou profitovat z profesionální správy a diverzifikace investic. A hlavními výhodami jsou nízká potřeba kapitálu, neboť “takováto investice” je možná již od několika stokorun měsíčně a další je možnost téměř okamžitého prodeje (zatímco u prodeje bytu budete na peníze čekat několik měsíců).


Další formy investic

Kromě výše uvedených forem existuje mnoho dalších způsobů investování do nemovitostí, jako jsou investice do nemovitostních projektů, investice do nemovitostního crowdfundingu nebo dokonce investice do dovolenkových pronájmů. Každá z těchto forem má své vlastní výhody a rizika.

Nezapomínejte však na investiční trojúhelník.


Ideální investiční instrument by nesl vysoký výnos, nízké riziko a vysokou likviditu. V podstatě “koláče bez práce”. To ale (bohužel) není možné.


Jak financovat investice do nemovitostí?

Nejlepší je samozřejmě vlastní financování. Tedy pokud se vám na účtu “válí” několik milionků. 🙂


Kdo z vás (nás) to však tak má? Proto je nejčastějším řešením smíšené financování. Tedy vlastní prostředky + hypoteční úvěry. Tímto krokem maximalizujete využití finančních prostředků a zároveň minimalizujete riziko.


Samotné financování prostřednictvím hypotečního úvěru (v dnešní době obzvlášť) není tak výhodné. Pořídit dnes kvalitní nemovitost k pronájmu a současně mít přívětivou splátku je dost náročné (vysoké úrokové sazby hypotečních úvěrů).


Klíčové faktory při výběru nemovitosti k investiciVýběr správné nemovitosti pro investici je klíčovým krokem při budování úspěšného a výnosného portfolia nemovitostí. Zde je podrobnější rozpis klíčových faktorů, které je třeba zvážit při výběru nemovitosti k investici:


Lokace

Dobře umístěná nemovitost v atraktivní lokalitě má tendenci mít vyšší hodnotu a výnosnost. Při výběru lokality je důležité zohlednit faktory jako je blízkost pracovních příležitostí, dostupnost dopravy, dostupnost škol, bezpečnost okolí a obecná atraktivita místa pro potenciální nájemníky či kupce.


Perspektiva rozvoje

Perspektiva rozvoje dané oblasti má značný vliv na hodnotu a výnosnost nemovitosti v dlouhodobém horizontu. Zkušení investoři zkoumají plány rozvoje města či obce, infrastrukturní projekty, plánované nové obchody nebo rezidenční projekty v okolí nemovitosti, které mohou ovlivnit její hodnotu a atraktivitu v budoucnosti.


Analýza trhu

Správná analýza zahrnuje zkoumání nabídky a poptávky po nemovitostech v dané lokalitě, průměrné nájemné a prodejní ceny, průměrnou dobu, po kterou jsou nemovitosti na trhu, a další relevantní statistiky. Tato analýza pomůže investorovi lépe porozumět tržnímu prostředí a odhadnout potenciální výnosnost investice.


Stav nemovitosti

Investoři by měli pečlivě prověřit stav budovy, stav technického vybavení, potřebu renovace nebo oprav a další faktory, které mohou ovlivnit náklady na údržbu a opravy. Investice do nemovitosti s dobrým stavem a minimálními potřebami na opravu mohou být méně nákladné a mohou mít nižší riziko, než nemovitosti vyžadující rozsáhlé renovace.


Správa a údržba investičních nemovitostí

Pokud si chcete ušetřit starosti s hledáním nájemníků, péčí o výběr nájemného nebo řešení legislativních a právních kroků, zvažte tuto službu. Tu nabízí v dnešní době kvalitní realitní kanceláře s dlouholetými zkušenostmi.


Maximalizujete výnos, minimalizujete rizika, zařídíte efektivní provoz a zajistíte udržitelnost nemovitosti / investice. Touto službou můžete získat velmi příjemný pasivní příjem ( namísto nepříjemných problémů).


Možná rizika spojená s investicí do nemovitostí

Ano, i s touto formou investice mohou být spojena určitá rizika, která mohou ovlivnit výnosnost a úspěch.


Tržní rizika a změny v ekonomickém prostředí

Tržní rizika zahrnují fluktuace cen nemovitostí a změny ekonomického prostředí, které mohou ovlivnit poptávku po nemovitostech a ceny nájemného nebo prodejní ceny. Tyto faktory mohou být ovlivněny místními i globálními ekonomickými podmínkami, změnami úrokových sazeb, demografickými trendy a dalšími externími faktory. Toto se však neděje ze dne na den. Pokud investor sleduje trendy a provedl dobrou analýzu, měl by být schopen operativně na tyto situace reagovat.


Legislativní a právní rizika

Investice do nemovitostí mohou být také vystaveny různým legislativním a právním rizikům, jako jsou změny stavebních předpisů, daňová regulace, nájemní zákony, vlastnická práva a soudní spory. Je důležité provést důkladnou právní due diligence (prověrku) a zajistit, aby byly všechny právní dokumenty spojené s nemovitostí řádně zpracovány a prověřeny právními odborníky. Pravidelný monitoring legislativních změn a poradenství právních expertů mohou pomoci minimalizovat rizika spojená s legislativou a právem.


Nepodceňte proto výše uvedené a případný nákup investiční nemovitosti konzultujte s profesionály z oboru.


Obecně platí, že není dobré sázet na jednu kartu. Tedy očekávat, že jedna vlastněná nemovitost vám zajistí doživotní pasivní příjem ve výši desítek tisíc měsíčně. Vždy je dobré rozkládat riziko mezi různé druhy investic.


Budoucnost investic do nemovitostí

Co můžete očekávat v této oblasti investic? Podívejme se do naší křišťálové koule. 🙂


Růst cen nemovitostí

Mnoho ekonomických analýz naznačuje, že v mnoha regionech se očekává nadále růst cen nemovitostí. Tento trend je často podporován rostoucí poptávkou po bydlení, urbanizací a demografickými změnami, jako je například stárnutí populace.


Rostoucí poptávka po nemovitostech s vysokou energetickou účinností

S narůstajícím důrazem na udržitelnost a ochranu životního prostředí je očekáváno, že bude stoupat poptávka po nemovitostech s vysokou energetickou účinností a ekologickými funkcemi.


Rostoucí zájem o "smart" nemovitosti

S rostoucím vývojem technologií a digitalizací je očekáváno, že bude rostoucí poptávka po "smart" nemovitostech, které využívají moderní technologie pro zvýšení efektivity, bezpečnosti a komfortu obyvatel.


Tip na závěr a shrnutí

Na závěr pro vás máme zajímavý tip k zamyšlení. Investice do nemovitosti v zahraničí. Konkrétně v Egyptě.


“V této zemi se cena nemovitosti pohybuje od 40 000 EUR (cca 1 000 000 Kč). Samozřejmě záleží na velikosti a lokaci. Ale za tyto peníze se dá pořídit byt, ve kterém se dá skvěle žít přes zimní měsíce a po zbytek roku se dá nabízet k pronájmu turistům, kteří chtějí pobýt v této lukrativní zemi”, říká realitní makléř společnosti Mireas Pavel Blokeš, který se prodejem bytů v Egyptě zabývá.


Pro více informací o možnosti pořídit nemovitost v Egyptě se podívejte na webové stránky Egypt - Mireas.


Shrnutí

Investice do nemovitostí nabízí stabilní a atraktivní možnost růstu vašeho majetku. Naše realitní kancelář vám může pomoci s výběrem, správou a maximalizací výnosů vašich investic do nemovitostí. Zvažte tuto formu investice v rámci své celkové investiční strategie a využijte všechny výhody, které nabízí.

Informace v tomto článku slouží pouze pro informační účely a nepředstavují žádnou nabídku či výzvu uzavřít smlouvu týkající se investičního nástroje nebo investiční služby.


Comments


bottom of page