top of page

Máte byt na pronájem? Chtějte službu “Správa pronajaté nemovitosti” a ušetřete (stres a peníze)

Tento článek je určen hlavně těm, kteří pronajímají svůj byt nájemníkům. Pokud tak činíte už delší dobu, je možné, že jste se setkali se situacemi, které jste museli řešit a nebylo to úplně snadné.Pár zajímavostí na úvod:

 • Průměrní nájemníci se 3x ročně opozdí s platbou a část z nich nájem bohužel už nikdy nezaplatí…

 • Poničené podlahy, nábytek i zaneřáděná výmalba. To je častý scénář po odchodu nájemce, který není zrovna ideální…

 • Majitelé běžně absolvují desítky prohlídek se zájemci a na svého ideálního nájemce čekají více než měsíc...


Pronájem nemovitosti by měl být pasivním příjmem a ne aktivními problémy. Ze zkušenosti makléřů z realitní kanceláře Mireas však víme, že se prostě občas nezadaří a majitel musí řešit nepříjemnosti. Právě proto je zde inovativní služba, která nabízí majitelům nemovitostí komplexní a bezstarostný způsob, jak mít vše vyřešené bez starostí.


Co znamená pronájem bytu se správou

Ve zkratce - máte byt a chcete vhodného nájemníka a nechcete řešit nic dalšího. S profesionálním makléřem se domluvíte na měsíční odměně a už se o nic dalšího nestaráte.


Majitel nemovitosti zůstává zpravidla dále zodpovědný za vlastnictví a veškeré důležité rozhodování ohledně nemovitosti, jako je například schvalování nájemních smluv, stanovení cen nájemného a rozhodování o větších investicích či opravách. Na druhou stranu, správce nemovitosti přebírá denní provozní záležitosti.


Správa bytu se zpravidla stará o širokou škálu služeb, které majitelům usnadňují správu jejich majetku. Mezi tyto služby patří 

 • vyhledávání a komunikace s potenciálními nájemníky

 • zajištění prohlídek nemovitosti

 • sestavování a správa nájemních smluv

 • inkaso nájemného a řešení platebních problémů

 • pravidelná inspekce nemovitosti

 • rychlé řešení problémů nájemníků

 • komunikace s nájemníky ohledně jejich potřeb a požadavků

 • asistence s vyúčtováním služeb nájemci

 • prodloužení / změna / ukončení nájemní smlouvy 


Výhody pro majitele nemovitosti

Odstranění starostí s každodenním řízením nemovitosti

Vlastník nemovitosti šetří další energii a čas spojený s běžným provozem nemovitosti. Od komunikace s nájemníky, přes řešení oprav až po sledování včasných plateb za pronájem.


Profesionální správa a údržba nemovitosti

Správci nemovitostí disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti údržby a oprav nemovitostí. Zajišťují pravidelnou inspekci a údržbu nemovitostí v součinnosti s majitelem, aby se minimalizovala rizika poškození a zachovala se hodnota majetku.


Optimalizace příjmů a zajištění pravidelného cash-flow

Správce pronajaté nemovitosti systematicky sleduje a spravuje finanční aspekty pronájmu, včetně stanovení vhodného nájemného, sledování výběru a inkasa nájemného a řešení potenciálních platebních problémů. Tím zajišťuje, že majitelé dosahují maximálního výnosu z jejich investice a mohou si užít pravidelný a stabilní cash-flow z pronájmu.


Výhody pro nájemníky

Na druhé straně je služba výhodná i pro nájemníky bytu a může to pro ně být benefit, který přispívá k jejich spokojenosti a pohodlí během pobytu v pronájmu.

Zajištění kvalitních služeb a rychlé řešení problémů

Správci nemovitostí se aktivně starají o potřeby a požadavky nájemníků. To zahrnuje rychlé řešení problémů s nemovitostí, jako jsou poruchy zařízení nebo potřeba oprav. Díky efektivní komunikaci a reakci správci zajistí, že nájemníci mají k dispozici kvalitní služby s rychlou reakční dobou. Mnohdy je řešení na majitelích (správce má omezené možnosti), ale správce může věc rychleji posunout k finálnímu vyřešení.


Profesionální přístup a pravidelná údržba

Nájemníci mohou očekávat profesionální přístup správců nemovitostí, kteří dbají na pravidelnou údržbu a péči o nemovitost. To zahrnuje například pravidelné kontrolní prohlídky a zajištění bezpečnosti a pohodlí v bytě. Díky tomu mají nájemníci jistotu, že jejich bydlení je v dobrém stavu a dobře udržované.


Jasné a transparentní podmínky nájmu

Správa nemovitostí poskytuje nájemníkům jasné a transparentní podmínky nájmu. Nájemníci jsou přesně informováni o svých právech a povinnostech, včetně podmínek nájmu, platebních podmínek a postupu řešení sporů. Tato transparentnost usnadňuje komunikaci mezi nájemníky a správcem a přispívá k harmonickému vztahu mezi oběma stranami.Jak vybrat správcovskou společnost

Dbejte na několik klíčových faktorů, které pomohou s výběrem správcovské společnosti:


Zkušenosti a renomé

Hledejte společnost s dlouholetou zkušeností a dobrou pověstí na trhu.


Odborná kvalifikace

Ujistěte se, že správcovská společnost disponuje kvalifikovanými a profesionálními makléři, kteří mají znalosti a dovednosti v oblasti správy nemovitostí a právních aspektů pronájmu.


Rozsah poskytovaných služeb

Zajímejte se o rozsah služeb, které společnost poskytuje. Zda se skutečně postará komplexně o vše potřebné od obsazení bytu, přes přípravu profesionálních smluv až po řešení situací v případě ukončení smlouvy s nájemníkem.


Transparentnost a komunikace

Hledejte společnost, která klade důraz na transparentní komunikaci a podmínky spolupráce. Je důležité, aby byli majitelé nemovitostí pravidelně informováni o stavu jejich majetku a měli možnost konzultovat případné otázky s profesionály.


Finanční aspekty správy nemovitosti

Správa nemovitosti zahrnuje různé finanční aspekty, které mají vliv na celkovou efektivitu a rentabilitu pronájmu. Zde jsou důležité informace o struktuře poplatků za správu nemovitosti a analýze nákladů a přínosů pro majitele:


Struktura poplatků za správu nemovitosti

Poplatek za správu nemovitosti je obvykle fixní měsíční poplatek. Poplatek je často stanoven jako procento z výše nájmu a pokrývá základní správcovské služby, jako je vedení účtu, komunikace s nájemníky a pravidelná inspekce nemovitosti.


“V praxi se naše poplatky za správu pohybují okolo 10 % měsíčně z výše nájemného, ale přesná částka je dojednávána s každým majitelem individuálně,”, říká Michal Prokop ze společnosti Mireas.

“Ale u některých společností se můžete setkat i s více než 20 %,” dodává Michal Prokop.  


Analýza nákladů a přínosů pro majitele

Při analýze nákladů a přínosů pro majitele je důležité zohlednit celkové náklady spojené se správou nemovitosti a porovnat je s očekávanými přínosy z pronájmu. Dále je důležité zohlednit faktory jako je průměrná doba obsazenosti nemovitosti, průměrné výše nájmu a potenciální výnosy z investice. Analytický přístup k finančním aspektům správy nemovitosti umožňuje majitelům získat jasný obraz o celkové rentabilitě jejich investice. Správný partner pro správu pomůže díky znalosti trhu nastavit optimální výši nájmu.


Právní aspekty a smlouvy


Správa nemovitosti je doprovázena řadou právních aspektů, které je důležité pečlivě zvážit a zahrnout do smluvních dohod. Zde jsou klíčové body týkající se právních aspektů a smluvních podmínek:
Základní právní rámec a legislativa

Právní rámec pro správu nemovitosti se odvíjí od místní legislativy a právních předpisů, které upravují pronájem nemovitostí a vztahy mezi pronajímatelem a nájemníkem. Je důležité být obeznámen s platnými zákony a nařízeními, aby byla správa nemovitosti prováděna v souladu s právními normami a minimalizovala se rizika právních sporů.


Důležité klauzule ve smlouvě o správě nemovitosti

Smlouva o správě nemovitosti by měla obsahovat jasně formulované klauzule, které upravují práva a povinnosti obou stran. Mezi důležité klauzule patří například specifikace správcovských povinností, výše poplatku za správu, podmínky pro ukončení smlouvy, postup při řešení sporů a odpovědnost za škody na nemovitosti.


Práva a povinnosti obou stran

Smlouva o správě nemovitosti upravuje práva a povinnosti jak majitele nemovitosti, tak i správce nemovitosti. Majitel má právo na profesionální a bezpečnou správu svého majetku v souladu s dohodnutými podmínkami. Na druhou stranu má povinnost poskytnout správci všechny potřebné informace o nemovitosti, poskytnout mu součinnost v činnostech, kdy je jeho role nezastupitelná, a dodržovat platné smluvní podmínky. Správce má naopak povinnost jednat v souladu s pokyny majitele, řádně spravovat nemovitost a informovat majitele o všech záležitostech spojených s provozem nemovitosti.


Závěr

S rostoucím počtem nabízených bytů na pronájem je profesionální správa nemovitostí stále více potřebná. Tato služba přináší majitelům i nájemníkům mnoho výhod, včetně odstranění každodenních starostí, zajištění kvalitních služeb a transparentních podmínek nájmu.


Důležité je vybrat společnost s důvěryhodnou historií a kvalifikovanými pracovníky. Sledování aktuálních trendů a přizpůsobení se měnícím podmínkám na trhu je klíčem k úspěchu ve správě nemovitostí.


Comments


bottom of page