top of page

Rozdíl mezi dvoustrannou a třístrannou rezervační smlouvou

Rezervační smlouva je dokument zavazující smluvní strany k určitým krokům vedoucím v budoucnu k uzavření kupní smlouvy. V případě dvoustranné rezervační smlouvy se zájemce o koupi zavazuje složit rezervační poplatek a dále zajistit potřebné finance k uhrazení kupní ceny a realitní zprostředkovatel se zavazuje po tzv. dobu rezervace nenabízet nemovitost dalším zájemcům.

V případě třístranné rezervační smlouvy do smluvního vztahu vstupuje i prodávající, který se zavazuje nepodnikat kroky vedoucí k prodeji dané nemovitosti jinému zájemci.

Hlavní rozdíl mezi dvoustrannou a třístrannou rezervační smlouvou spočívá v možnosti sankcionovat zájemce v případě neuzavření kupní smlouvy. Zatímco v případě dvoustranné rezervační smlouvy realitní kancelář není oprávněna sankcionovat zájemce za případné neuzavření kupní smlouvy s vlastníkem nemovitosti, v případě třístranné rezervační smlouvy lze uplatnit vzájemné smluvní pokuty. Pokud je tedy uzavřena třístranná rezervační smlouva a např. zájemce odstoupí od uzavření kupní smlouvy, pokuta může dle ujednání připadnout vlastníkovi nemovitosti, nebo se rozdělí mezi vlastníka a realitního zprostředkovatele. Závěrem lze doporučit nepodcenit kvalitu a vyváženost rezervační smlouvy a obrátit se na zkušeného realitního makléře. Vyhnete se tak zbytečným průtahům nebo sankcím.

Commenti


bottom of page