top of page

Úprava občanského zákoníku vrací předkupní právo do podoby před 5-ti lety; regulace Airbnb a jiné...

Novela občanského zákoníku, účinná od 1.7.2020, ruší předkupní právo spoluvlastníků jednotek a omezuje ho jen na případy, kdy nemohou spoluvlastníci svá práva a povinnosti ovlivnit od počátku (smrt majitele). 


Další bod, který novela upravuje, je regulace Airbnb a podobných služeb. Nově musí majitel, který takto byt pronajímá, nahlásit své počínání správci domu z důvodu zajištění klidu a pořádku v objektu. Nahlašovat musí nově majitel i počet osob, které budou byt při krátkodobých pronájmech využívat, aby bylo možné následně rozúčtovat služby. Nahlásit je potřeba i veškeré plánované stavební úpravy. Vztahuje se to i na takové úpravy, které ze zákona nevyžadují ani ohlášku.


Dluhy vlastníků bytů za služby nově přechází na nové majitele. Úpravou také prošel nucený prodej bytu nebo například práva bytových družstev; ta mohou nově po splnění zákonných podmínek rozdělit až ⅓ zisku mezi své členy.

Comments


bottom of page